Интерна медицина

Интерна медицина је медицинска специјалност која се бави општим здрављем и добробити одрасле особе. Лекар чија је то специјалност се назива интернистом. Интерниста користи анамнестичке податке које добија од пацијента или његове родбине, физикални преглед и дијагностичке процедуре ради превенције или дијагностике обољења. Одговорности лекара интернисте су да образује пацијента, утиче на модификацију начина живота, психолошки посаветује, користи и даје лекове, брине о пацијенту  и тражи савете лекара других специјалности у циљу превенције и излечења.

Интернисти ЗЗЗЗР су:

-    Др Татјана Левајац
-    Др Оливера Радовановић
-    Др Сибинка Попадић

Медицинске сестре - техничари су:

-    Радмила Живковић
-    Марија Милетић
-    Славица Милојевић