ЗАВОД у организационом и функционалном смислу представља специјализовану институцију у области здравствене заштите и безбедности и здравља на раду чија је делатност изузетно хуманог карактера. ЗАВОД  је конципиран тако да обавља послове:
- примарне здравствене заштите одраслог становништва ( радници , пензионери  и дрге категорије ) ,као општи  интерес друштва;
- специфичне здравствене заштите, које је дужан да обезбеди послодавац запосленим радницима;
-  У оквиру примарне здравствене заштите ЗАВОД  обавља јединствену превентивно-куративну функцију из области:
- ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И ГИНЕКОЛОГИЈЕ
- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ УКЉУЧУЈУЋИ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ, РЕНТГЕН, ФУНКЦИОНАЛНОМ, УЛТРАЗВУЧНОМ И ДРУГОМ ДИЈАГНОСТИКОМ.
Примарну здравствену заштиту у овом ЗАВОДУ  остварује одрасло становништво – углавном радно активна популација, пензионери и други који су се определили да здравствену заштиту остварују у нашем ЗАВОДУ (око 32000 осигураника којима је током током 2021. г. пружено око 800.000 прегледа  и услуга).
 
-  У оквиру специфичне здравствене заштите ЗАВОД обавља све послове на очувању и унапређењу здравствене заштите радника, које дефинише Програм здравствене заштите радника РС припремљен на основу Резолуције Светске здравствене организације и други позитивни прописи (око 9.100 прегледа и 20.851 услуга, према подацима за 2021.).
 
- Сви ови послови, који чине делатност, сврставају ЗАВОД  у ред оних установа које се здравственом заштитом радника баве у ширем смислу те речи, што подразумева институцију за цео опсег здравља и одређене функције за запослено становништво.