Подaци о зaводу

Назив:
“ ЗАСТАВА”- ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА,
КРАГУЈЕВАЦ, ДР МИХАЈЛО МИКА МАРКОВИЋ 1.
Скраћени назив:
"ЗАСТАВА - ЗЗЗР", д.о.о., Крагујевац 
Директор:
Др Нада Миловановић, спец. социјалне медицине
Статус:
"ЗАСТАВА - ЗЗЗР", д.о.о., Крагујевац је у државној својини и обухваћен је планом мреже здравствених установа. Активности на регистрацији Завода у статус здравстене установе је у току."
Седиште друштва:
Крагујевац, Др. Михајло Мика Марковић бр.1 
Телефон:
034/323-499; 617-0275
Fax
034/323-175
ПАК 551569
E-mail
Шифра основне делатности:
86.21 – Општа медицинска пракса  
86.22 – Специјалистичка медицинска пракса 
86.90 –  Остала здравствена заштита  
  • Медицина рада
  • медицинска рехабилитација 
Број запослених:
168 - на неодређено 
6 - на одређено
РАДНО ВРЕМЕ:

07.00 - 20.00


 
МЕДИЦИНА РАДА:
 
Радним данима и суботом 07.00 - 14.30

 


 Поштовани,
у току је вакцинација вакцином против сезонског грипа. Више информација на следећем линку

 

ВАЖНО !!!

Преглед за лекарско уверење за поседовање ватреног оружја за физичка лица можете обавити сваког радног дана у термину од 07.00-14.00 у просторијама установе  на матичној локацији у Крагујевцу, Михајло Мика Марковић 1. Цена прегледа и издавања уверења је 2.200,00 дин са ПДВ-ом.
 

Поштовани пацијенти,

 

током трајања епидемије CORONA вируса за продужетак ваше хроничне терапије и заказивање прегледа доступни су бројеви телефона CALL центра:

034/617-0259

034/617-0230

 

За информације:

034/617-0280 - картотека опште медицине

034/617-0239 - картотека гинекологије

034/335-759 - ЗС "Филип Кљајић"