Руководећи тим

ДИРЕКТОР

Др Нада Миловановић, специјалиста социјалне медицине

ЗАМЕНИЦА  ДИРЕКТОРА

Др Јасмина Ивошевић Jeвтић, специјалиста опште медицине

Главна сестра ЗЗЗЗР

вмс Данијела Богдановић
Image
Др Нада Миловановић, директорка


Радно искуство

 • Директорка Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац од 27.05.2022. године
 • ВД директора Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац од 09.10.2021. године
 • Члан првостепене лекарске комисије РФЗО - Филијала у Крагујевцу од октобра 2020. године и надзорник осигурања од маја 2021. године
 • Помоћница директора за медицинске делатности Дома здравља Крагујевац од јула 2015. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу)
 • Шефица одељења плана, анализе, здравствене статистике и социјалне медицине са информатиком од 2011-2015. године
 • Шефица одсека здравствене статистике у Дому здравља Крагујевац од 2010-2011. године
 • Доктор на специјализацији из области социјалне медицине 2006-2009. године
 • Доктор медицине у служби опште медицине - огранак Бресница од 2003-2006. године
 • Доктор медицине у Служби за хитну медицинску помоћ, која тада организационо припада Дому здравља Крагујевац, од 1999-2003.године
 • Доктор медицине у Дому здравља Лапово од 1997-1999. године
 • Oбавезан лекарски стаж у Здравственом центру “Др Михаило Илић” од 1996-1997. године

Чланство у стручним органима/комисијама/тимовима

 • Члан Скупштине Црвеног крста Крагујевац за мандатни период 2022-2026. године
 • Чланица Радне групе за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Крагујевца за период од 2022-2024. године
 • Члан Иницијалне радне групе за област палијативне неге (као повремене радне групе Савета за здравље града Крагујевца)
 • Чланица Савета за здравље града Крагујевца
 • Чланица Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Крагујевца
 • Чланица Кризног штаба Дома здравља Крагујевац (март-октобар 2020. године-прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу) и , решењем директора установе, именовано лице које је вршило контролу над спровођењем противепидемијских мера у Дому здравља Крагујевац
 • Чланица Савета за родну равноправност града Крагујевца (од јула 2021. године)
 • Чланица Савета за популациону политику града Крагујевца (од септембра 2020. године)
 • Чланица Комисије за родну равноправност (стално радно тело Градског већа) и чланица радног тима за израду ЛАП-а града Крагујевца за период 2019-2020. године
 • Спољашњи оцењивач Агенције за акредитацију здравствених установа Србије - од септембра 2017. године
 • Чланица Стручног колегијума Дома здравља Крагујевац (стручни орган у установи)
 • Председница Комисије за унапређење квалитета рада Дома здравља Крагујевац (стручни орган у установи) у периоду 2014-2019. године и од 2019. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу)VD
 • Чланица Етичког одбора Дома здравља Крагујевац (стручни орган у установи), у два мандата, до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу)
 • Вођа Тима за управљање информацијама од 2010. године (акредитациони период од 3 године); 2015. године када је Дом здравља Крагујевац реакредитован на период од 7 година (максималан број година)
 • Лице са највишим степеном приступа Сервису јавног здравља (СЈЗ) при Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут (до преласка у РФЗО –Филијла у Крагујевцу)
 • Лице за медијацију са Саветницом за права пацијената (до преласка у РФЗО-Филијала у Крагујевцу)
 • Координатор за фармаковигиланцу у Дому здравља Крагујевац од маја 2015. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО)
 • Чланица Комисије за унутрашњу проверу квалитета стручног рада у Дому здравља Крагујевац (2019-октобар 2020. године)
 • Чланица Тима за превенцију родно заснованог насиља Дома здравља Крагујевац у периоду 2016-октобар 2020. године (прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу
 • Координација спровођења организованих скрининга у Дому здравља Крагујевац од децембра 2012. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО) и заменица координатора за спровођење скрининга на карцином дебелог црева (децембар 2012. године-2017. године)
 • Координација спровођења активности у сарадњи са Руском Хуманитарном Мисијом, август 2019.године
 • Координатор активности на терену у вежби “Србија 2018” (октобар 2018.године) која је реализована кроз сарадњу Евроатланског центра за координацију активности одзива у случају катастрофа и Министарства унутрашњих послова
 • Чланица радне групе за израду Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2018-2025. године
 • Чланица Комисије за здравствено-превентивни рад Црвеног крста Крагујевац у мандатном периоду 2018-2022.године
 • Чланица радне групе за израду Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период 2017-2020. године
 • Вођа менаџерског тима за израду Стратешког плана Дома здравља Крагујевац за период 2017-2021. године
 • Чланица Комисије за унутрашњи надзор у Дому здравља Крагујевац (2010-2011. године)


Образовање

 • Мастер академске студије-Менаџмент у систему здравствене заштите –у току
 • Специјализација из области социјалне медицине на Медицинском факултету у Крагујевцу 2009.године
 • Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу 1996.године
 • Прва крагујевачка гимназија 1988.године
 • Основна школа “Милутин и Драгиња Тодоровић” 1984.године
Image
Др Јасмина Ивошевић Јевтић, заменик директора


Радно искуство:

 • Заменица директора Застава Завода за здравствену заштиту радника доо, Крагујевац
 • Начелник Службе опште медицине и гинекологија Застава Завода за здравствену заштиту радника доо, Крагујевац
 • Главни координатор кризног штаба Застава Завода за здравствену заштиту радника доо, Крагујевац
 • Шеф амбуланте "Филип Кљајић"
 • Председница Стручног савета Застава Завода за здравствену заштиту радника доо, Крагујевац
 • Лице за медијацију са саветнивом за права пацијената


Образовање:

 • Медицински факултет Универзитета у Београду
 • Специјализација опште медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду
Image
вмс Данијела Богдановић, главна сестра Завода


Радно искуство:

Запослена у ЗЗЗЗР од 2000 године. У руководећем тиму је од 2005 године.
Обављала следеће послове:
 • Надзорна сестра у Диспанзеру I
 • Главни медицински техничар у Сектору стоматологије
 • Главни медицински техничар у Служби за општу медицину и гинекологију
 • Главна медицинска техничар Службе за специјалистичко консултативну делатност
 • Главна сестра Завода од 2016.године
 • Потпредседник Савеза удружења здравствених радника Шумадијског округа
 • Координатор за болничке инфекције у Заводу


Образовање:
 • Средња медицинска школа у Крагујевцу "Сестре Нинковић" - 1994. г.
 • Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја - 2008. г.