Превентивни прегледи у предузећу „Графопромет“

Тим за здравствено превентивне активности Застава Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац, данас у Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Графопромет“.

Хвала на дивној сарадњи!