„Дигитализација у финансирању здравствене заштите“

Брига о здрављу грађана и јачање здравства, кроз дигитализацију и развој здравствених услуга, једна је од кључних приоритета Владе Републике Србије.

Министарство финансија и РФЗО, 2020. године започели су дигитализацију финансијских процеса у здравству, када је спроведено увођење више система.

У здравствени систем уведени су централизована јавна набавка, робно - материјално књиговодство, систем е - рецепт, САП (главна финансијска књига и плаћање у РФЗО), као и „Портал финансија“, који је везан за централизоване јавне набавке, уговарање, требовање, утрошке и залихе.

Да је контрола финансија у области здравства преко потребна, као и контрола залиха, подржали су представници здравствених установа на нивоу Србије.

Испред Застава Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац, семинару „Дигитализација у финансирању здравствене заштите“ су присуствовале директорка Завода др Нада Миловановић, специјалиста социјалне медицине и дипломирана економисткиња Весна Николић, начелница Службе за правне и економско финансијске послове.

Извор: сајт Министарства финансија