Сaветник зa зaштиту прaвa пацијената Зaштитник прaвa осигурaникa

ПРАВИЛНИК

о заштити података о личности

Правилник

 

Саветник за заштиту права пацијената

Весна Стевановић, дипл. правник

Ул. Николе Пашића бр. 6, соба 408, 3. спрат

Број телефона: 034/617-0417 , моб. 060 2340 363

е-маил: vesnastevanovic@kg.org.rs

Заштитник права осигураника

Сузана Кимпанов, мастер економиста

Седиште је у објекту на матичној локацији , II спрат , соба 250.

Број телефона: 064 852 2793