Референц листa

 

Послодaвaци чији зaпослени у највећем броју оствaрују примaрну здрaвствену зaштиту у ЗАВОДУ

 1. Садашња , бивша и приватизована предузећа ГРУПАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА и њихови пензионери
 2. Електрошумадија - предузеће за дистрибуцију електричне енергије - Крагујевац
 3. Фиат Аутомобили Србија доо и његови кооперанти
 4.  А.Д. Житопродукт Крагујевац – Крагујевац
 5. НИС Југопетрол - Београд ПО Шумадија – Крагујевац
 6. Водовод и канализација - јавно комунално
 7. Меггле Србија доо
 8. Шумадија-пут - предузеће за путеве – Крагујевац
 9. Чистоћа - јавно комунално предузеће – Крагујевац
 10. Форма идеале
 11. Спортски центар Младост – Крагујевац
 12. Царинарница Крагујевац – Крагујевац
 13. Институт за истраживања у пољопривреди Србија ЦЕНТАР ЗА СТРНА ЖИТА – Крагујевац
 14. Агросеме Д.О.О. предузеће за производњу, хемизацију и промет семена – Крагујевац
 15. Д.П. Шумадија ДЕС – Крагујевац
 16. Радионица за уметничку обраду дрвета Генерал – Крагујевац
 17. ЈП Градска гробља – Крагујевац
 18. Градско зеленило
 19. Друга приватизована предузећа, мала и средња предузећа, радње, запослени у другим институцијама које су изабрали своје лекаре у Заводу као и незапослена лица на евиденцији Националне службе за запошљавање која су била запослена код наведених послодаваца

 и њихови пензионери чији се картони налазе у ЗАВОДУ

 
Предузећa и устaнове сa којим је зaкључен уговор о пружaњу услугa у облaсти медицине рaдa и безбедности и здравља на раду 

 1. Телеком Србија АД
 2. ФИАТ АУТОМОБИЛИ СРБИЈА,д.о.о. и његови кооперанти
 3.  АД "ЖИТОПРОДУКТ", Крагујевац
 4. НИС а.д. Нови Сад, НИС Петрол Београд
 5.  Мeггле Србија доо
 6. "ХОДЛМАЈЕР - ЗАСТАВА" д.о.о., Крагујевац 
 7. ЛАСТА, РЈ Крагујевац
 8. ТП "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ", Рековац,
 9. ДП "УНИОН-ИНВЕСТ", Крагујевац,
 10. XК Пролетер", д.о.о.,
 11. ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ, Крагујевац,
 12. ЗАСТАВА ТАПАЦИРНИЦА, а.д. Крагујевац
 13. "ЗАСТАВА КАМИОНИ" д.о.о., Крагујевац
 14. "ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ", а.д. , Крагујевац
 15. ФОРМА ИДЕАЛЕ" д.о.о., Крагујевац,
 16. Предузеће ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС", Крагујевац
 17. "19. ОКТОБАР", Крагујевац
 18. ТАКОВО", Г. Милановац
 19. СЗУР "КОРТИНА", Крагујевац
 20. Стамбена задруга "ПРОСТОР",
 21. А.Д. "ЕМА", Кнић,
 22. Предузеће "ОРИОН", Крагујевац,
 23. П.У.З. Задруга "УЗОР", Крагујевац,
 24. Предузеће "ЕРОЗИЈА", Крагујевац,
 25. "ПРОФИЛ" д.о.о. Крагујевац,
 26. Пета Гама 2005, д.о.о.,
 27. Шеста Гама, д.о.о.,
 28. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ, Крагујевац
 29. ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
 30. ТЕХНИКА ТАНАСКОВИЋ " Д.О.О. Чачак,
 31. Кућа слаткиша “Срце”
 32. Установа за децу "НАДА НАУМОВИЋ", Крагујевац
 33. Студенски центар, Крагујевац
 34. ГРАХ АУТОМАТИВЕ д.о.о.
 35. ЈКП "Градска гробља ", Крагујевац
и други.