Прилив и одлив

23.05.2019

 

Priliv :

Lekovi po ugovoru : 434.291,67

Ostali i materijalni troskovi : 472.791,67

Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,33

Energenti : 449.958,33

Participacija : 34.465,00

 

Odliv :

0,00


22.05.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

0,00


 

21.05.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Plate zaposlenih : 6.679.671,64

Ostali materijalni troskovi : 3.952,15

 


20.05.2019

Priliv :

0,00

Odliv :

Lekovi po ugovoru : 393.803,66

Sanitetski i medicinski materijal : 392.833,33

Energenti :  96.354,33

Materijalni troskovi : 465.302,11


 

17.05.2019

Priliv :

Plate zaposlenih : 6.679.671,64

Participacija : 13.250,00

Odliv :

Energenti : 100.000,00

 


 

16.05.2019.

Priliv:

Za energente - 196.354,33

Za materijalne troskove - 453.884,67

Za lekove - 393.803,66

Za sanitetski materijal - 392.833,33

Od participacije - 17.350,00

Isplate:

Povracaj prevoza - 71.041,73

Ostale materijalne troskove - 1.827,00


15.05.2019

Priliv:

Od participacije - 44.650,00

Isplate:

Za ostale materijalne troskove - 14.019,91


14.05.2019

Isplate:

Za ostale materijalne troskove - 7.023,54


13.05.2019

Priliv:

Od participacije - 37.200,00

Isplate:

Za prevoz zaposlenih - 9.936,63

Za ostale materijalne troskove - 8.468,21


10.05.2019.

Isplate:

Za jubilarne nagrade - 118.104,22

Za prevoz - 327.422,00


09.05.2019.

Priliv:

Za jublarne nagrade - 118.104,22

Participacija - 18.500,00

Isplate:

Za materijalne troskove - 50.000,00


07.05.2019. g.

Isplate:

Za plate - 1.010.377,63

Za ostale materijalne troskove - 500,00


06.05.2019. g.

Isplate:

Za plate - 6.043.661,45

Za ostalematerijalne troskove - 50.000,00


03.05.2019. g

Priliv:

Za plate - 6.997.668,07

Za prevoz - 430.000,00

Isplate:

Za ostale materijalne troskove - 834,80


25.04.2019

Priliv : 34.400,00 - Participacija

Odliv :  128.319,85 - Sanitetski i medicinski materijal

             50.250,00 - Ostali materijalni troskovi

 


24.04.2019

Priliv : 128.319,85 - Sanitetski i medicinski materijal

Odliv : 0,00

 


23.04.2019

Priliv :   39.750,00 - Participacija

Odliv : 10.804,38 - Ostali materijalni troskovi

 


22.04.2019

Priliv : 0,00

Odliv : 0,00

 


19.04.2019

Priliv : 0,00

Odliv :

Za lekove van ugovora : 1.034.855,44

Za plate : 6.638.354,08

 


18.04.2019

Priliv :

Za lekove van ugovora : 1.034.855,44

Odliv : 0,00

 


16.04.2019

Priliv:

Za plate - 6.638.354,08


12.04.2019.

Isplate:

Povracaj prevoza - 30.866,16


11.04.2019.

Priliv:

Od participacije - 10.950,00

Isplate:

Za jubilarne nagrade - 276.301,22

Za prevoz - 23.914,94

Za ostale materijalne troskove - 107.530,08


10.04.2019.

Priliv:

Za jubilarne nagrade - 276.301,22

Od participacije - 33.120,00

Isplate:

Za prevoz zaposlenih - 375.219,00

Ostali materijalni troskovi - 194,00


09.04.2019.

Nema priliva i isplata


08.04.2019.

Priliv:

Od participacije - 76.280,00

Isplate:

Za ostale troskove - 9.914,07


05.04.2019 g

Priliv:

Za plate - 49.752,80

Isplate:

Za palte - 7.156.054,08

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34

Za ostale materijaln troskove - 472.791,66

Za lekove - 434.291,67


04.04.2019

Priliv:

Za prevoz - 430.000,00


03.04.2019

Nema uplata i isplata


02.04.2019

Priliv:

Za lekove - 434.291,67

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,34

Za materijalne troskove - 472.791,66

Isplate:

Zaenergente - 449.958,34


01.04.2019

Priliv:

Za plate - 7.106.301,28

Za energente - 449.958,34

Isplate:

Ostali materijalni troskovi - 2.970,43


29.03.2019

Priliv:

Od participacije - 106.700,00

Isplate:

Za ostale troskove - 278.619,72


28.03.2019

Priliv:

Od participacije - 8.000,00


27.03.2019

Priliv:

Od participacije - 48.360,00


26.03.2019.

Isplate:

Ostali materijalni troskovi - 115,00


25.03.2019

Priliv:

Od participacije - 95.540,00


22.03.2019

Priliv:

Od participacije - 41.050,00

Isplate:

Provizija - 97.00


21.03.2019

Isplate:

Za ostale troskove - 486.890,81


20.03.2019

Isplate:

Za plate - 6.716.185,36

Energente - 449.958,33

Sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33


19.03.2019

Priliv:

Za plate - 6.716.185,36

Za ostale troskove - 472.791,67

Za energente - 449.958,33

Isplate:

Za lekove - 434.291,67


18.03.2019

Priliv:

Za lekove - 434.291,67

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33


15.03.2019.

Isplate:

Ostali troškovi - 230.000,00

Povrećaj prevoza - 62.010,22

Lekovi van ugovora - 544.735,84


14.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 19.400,00


13.03.2019.

Priliv

Od participaije - 8.550,00

Odliv:

Prevoz - 21.600,00

Ostali troškovi - 64.269,00

Za jubilarne nagrade - 354.312,17


12.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 15.100,00

Lekovi van ugovora - 544.735,84

Jubilarne nagrade - 354.512,67


11.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 31.200,00

Isplate:

Za prevoz - 10.604,78

UT naknade - 12.503,82


08.03.2019

Isplate:

Za prevoz - 335.785,00

Za ostale troskove - 194,00


07.03.2019

Priliv:

Od participacije - 67.910,00

Isplate:

Za ostale troskove - 2.825,80

 


06.03.2019.

Priliv:

Od participacije - 66.540,00


05.03.2019

Nije bilo promena


04.03.2019

Isplate:

Za plate - 7.069.695,80

Za prevoz - 8.160,00

Ostali troskovi - 3.829,00


01.03.2019

Priliv:

Za plate - 7.003.816,07

Za prevoz - 430.000,00

Isplate:

Za lekove - 434.291,66

Za sanitetski i medicinski materijal - 392.833,33

Za ostale materijalne troskove - 449.958,33


28.02.2019

Priliv:

Prenos za sanitetski i medicnski materijal, energente, materijalne troskove i lekove - 1.749.874,99

Participacija - 31.600,00


27.02.2019

Nema priliva i isplata


26.02.2019.

Priliv:

Od participacije - 13.050,00


25.02.2019

Priliv:

Od participacije - 43.550,00

Isplate:

Iz participacije za ostale troskove - 4.212,00


22.02.2019.

Priliv

Od participacije - 50.850,00

Isplate

Iz participacije za ostale troškove - 290.866,10


21.02.2019

Isplate:

Ispačeno iz sredstava participacije - 10.121,11 din


20.02.2019

Priliv

Sredstva iz participacije - 8.000,00


19.02.2019

Isplate:

Isplaćena sredstva RFZO za ostale i materijalne troškove - 472.701,66


18.02.2019

Uplate

Prenos sredstava od RFZO za plate - 6.670.050,52

Participacija - 36.300,00

Isplate:

Plate - 6.670.050.,52

Sanitetski i medicinski materijal - 388.858,53

Lekovi - 434.291,67

UKUPNO: 7.493.200.,72


14.02.2019

Priliv sredstava od RFZO za energente....... 449.958,34 din

Isplacena sredstva dobavljacima za energente.......449.958,34 din