Прaвци дaљег рaзвојa

ЦИЉ: ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕЛОКУПНОГ РАДНО АКТИВНОГ СТАНОВНИШТВА НА НИВОУ ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА
 

- Сагласно Програму Светске здравствене организације, Статутом дефинисаној делатности , а у циљу освајања нових активности и подизања нивоа постојећих, дефинишу се следећи правци развоја ЗАВОДА :
 

1. Проширење делатности

- У оквиру јединствене здравствене заштите радника и безбедности и здравља на раду за проширење делатности ЗАВОДА планира се формирање се одсека за:
  • одсека за токсикологију
  • одсека за физиологију рада, спорта и ергометрију
  • одсек саобраћајне медицине
  • одсек за процену преофесионалног ризика и екологију
  • одсек за радиолошку заштиту
     
- Поред наведених активности могуће је и значајно проширење високоспецијализованих услуга (ергометрија, спирометријска испитивања и капилароскопија) које се већ у одређеном обиму обављају у редовном радном времену.
 
 

2. Техничко осавремењивање
 

- ЗАВОД располаже комплетном медицинском и другом опремом за обављање делатности у укључујући ултразвучну дијагностику, мамографију.
 

3. Увођење система менаџмента квалитететом и акредитација здравствене установе.
 

 

 4. Лиценце Завода

Завод има следеће лиценце

4 лица имају уверења за обављање послова БЗР