Плaнови и извештaји

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2020 годину

Друга измена плана јавних набавки за 2019. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019 годину

Друга измена плана јавних набавки за 2018 годину

Прва измена плана јавних набавки за 2018 годину

План јавних набавки за 2018 годину

План јавних набавки за 2017 годину

План јавних набавки за 2016 годину


ЗАВРШНИ РАЧУНИ

Завршни рачун за 2018 г.

Завршни рачун за 2017. г

Завршни рачун за 2016 г.

Завршни рачун за 2015. г.

Завршни рачун за 2014. г.

Завршни рачун за 2013. г.

Завршни рачун за 2012. г.


ОСТАЛИ ПЛАНОВИ

Финансијски план за 2015. г.

Годишњи план набавки за 2014. г.

Дванаестомесечни извештај здравствене установе за 2013. г.

План развоја за 2013. г.

Деветомесечни извештај здравствене установе за 2013

Шестомесечни извештај здравствене установе за 2013.

Тромесечни извештај здравствене установе за 2013.