ЈAВНЕ НAБAВКЕ

20.08.2020 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2020 - ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

29.07.2020 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2020 - УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Oдлука о обустави поступка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

13.07.2020 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2020 - УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

Одлука о додели уговора

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

16.03.2020 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 02/2020 - РЕАГЕНСИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

10.03.2020 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 01/20 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (КОМПЛЕТ ЗА УЗОРКОВАЊЕ)

Одлука о додели уговора

Питања и одговори

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

26.12.2019 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 09/2019 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

28.11.2019 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 08/2019 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Одлука о додели уговора

Питања и одговори 2

Четврто обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Четврта измена конкурсне документације

Питања и одговори

Треће обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Трећа измена конкурсне документације

Друго Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Прва измена конкурсне документације

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

 29.08.2019 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 07/2019 - ЗАМЕНА ЛОЖИШТА КОТЛА VITOPLEX 200

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Koнкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

20.08.2019 - JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 6/2019 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Oбавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

18.07.2019 - JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2019 - ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА

Oбавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

08.07.2019 - JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2019 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Oбавештење о закљученом уговору (Партија 2)

Oбавештење о закљученом уговору (Партија 1)

Oдлука о додели уговора(Партија 1 и Партија 2)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

07.06.2019 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2019 - УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

07.06.2019 - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2019 - УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Oбавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

24.01.2019  - JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2019 - РЕАГЕНСИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 4

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 3

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 2

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1

Oдлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

26.12.2018- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 13/2018 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ, САНИТЕТСКИ МЕД. МАТЕРИЈАЛА (РАСТВОРИ)

Обавештење о обустави поступка

Oдлука о обустави поступка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

19.11.2018 - JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 12/2018 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (КОМПЛЕТ ЗА УЗОРКОВАЊЕ И РАСТВОРИ)

Обавештење о обустави поступка за партију 28 - Раствори

Oдлука о обустави поступка за партију 28 - Раствори

Измењена одлука о додели уговора

Oдлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

16.11.2018

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 11/2018 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (КОНФИГУРАЦИЈЕ, МОНИТОРИ И МУЛТИФУНКЦИЈСКИ ШТАМПАЧ) 

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

06.11.2018

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 10/2018 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (КОНФИГУРАЦИЈА И МОНИТОРА), ШТАМПАЧА И ЛАПТОПОВА

Oбавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

06.11.2018 

ЈАВНА НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНОГ АПАРАТА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ  БР. 9/2018

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

08.10.2018

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК - JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 8/2018 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору

 Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

05.10.2018

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2018 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 18,23 и 25

Обавештење о закљученом уговору за партије 1,4,5,8,9,13,16,19 и 24

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партије 2,10,11,15,17 и 22

Oбавештење о закљученом уговору за партије 6 и 12

Обавештење о обустави поступка за партију 28

Обавештење о обустави поступка за партију 20

Одлука о додели уговора 

Одлука о обустави поступка за партију 20 и 28

Питања и одговори 2

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

27.08.2018

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 6/2018 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о обустави поступка

Oдлука о обустави поступка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

27.07.2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2018 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Oбавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

04.07.2018

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПРИРОДНИ ГАС 4/2018

 

Oбавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

02.07.2018

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ БР. 3/2018 - ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

07.06.2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2018 - ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори 2

Обавештење о продужетку рока

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

17.04.2018

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

18.12.2017

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 8/2017 - РЕАГЕНСИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ УСЛУГЕ – ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ AU 480 (BECKMAN COULTER) , SIEMENS BFI II,  MICROS 60 – 18 параметара

Обавештење о закљученом уговору - Маклер доо

Обавештење о закљученом уговору - Интерлаб Ексим

Oдлука о додели уговора

Измена и допуна конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив


 

 01.09.2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 7/2017 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору - Суперлаб

Обавештење о закљученом уговору - Синофарм

Oбавештење о закљученом уговору - Еко траде

Обавештење о закљученом уговору - Адок

Oбавештење о закљученом уговору - Флора комерц

Обавештење о закљученом уговору - Промедиа

Обавештење о закљученом уговору - Метреко

Обавештење о закљученом уговору - Медиком

Oдлука о додели уговора

Измена и допуна конкурсне документације 2

Питања и одговори 3

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори 2

Питања и одговори 1

Конкурсна документација

Позив

 


 

 

23.06.2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 6/2017 - ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив


 

 23.06.2017

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 5/2017 - ПРИРОДНИ ГАС

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив


 

16.06.2017

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА 4/2017 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив


 19.05.2017

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА 3/2017 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

Oдлука о обустави поступка

Конкурсна документација

Позив

 

 


 

17.05.2017

 Јавна набавка  мале вредности добара 2/2017 Материјал за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава

Конкурсна документација

Позив


 

11.05.2017

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2017   - ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА 

Обавештење о закљученом уговору 

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

 Позив за подношење понуда


 

05.01.2017

Документација за јавну набавку - лабораторијски реагенси - поновљени поступак за партију бр. 4:

Конкурсна документација

Позив


 

05.01.2017.

Документација за јавну набавку - услуга одржавања и сервисирања возила:

Конкурсна документација

Позив


10.11.2016.

Документација за јавну набавку - лабораторијски реагенси продужење рока:

Обавештење о продужетку рока

Измена и допуна

Питања и одговори

03.11.2016

Документација за јавну набавку - лабораторијски реагенси:

Конкурсна документација

Позив


24.10.2016.

Осигурање имовине и запослених - поновљени поступак

 

 


04.07.2016.

Документација за јавну набавку - природни гас:

Конкурсна документација - измена и допуна 14.07.2016.

Позив

Конкурсна документација


11.07.2016

Документација за јавну набавку - лабораторијски, санитетски и медицински материјал:

Обавештење о продужењу рока

Измена и допуна конкурсне документације II

Питања и одговори III

Питања и одговори IV

07.07.2016.

Обавештење о продужењу рока

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори II

01.07.2016.

Позив

Конкурсна документација

Питања и одговори


Измењена конкурсна документација за јавну набавку - гориво за возила:

Обавештење

Измењена докуменатција


12.05.2016.

Документација за јавну набавку - гориво за возила:

Позив

Конкурсна документација


12.04.2016.

Документација за јавну набавку - физичко техничко обезбеђење објекта:

Позив

Конкурсна документација


28.03.2016.

Документација за јавну набавку - материјал за одржавање хигијене:

Позив

Конкурсна документација


Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности - осигурање имовине и запослених

Одлука


Документација за јавну набавку - осигурање имовине и запослених:

Позив

Конкурсна документација

Питања и одговори


 

01.03.2016.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - канцеларијски и штампани материјалможете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


04.11.2015.

Измењену конкурсна докуменатција за јавну набавку мале вредности - лабораторијски реагенси можете преузети са следећег линка:

Обавештење о продужетку рока

Измена и допуна

Измењена конкурсна докуменатција


30.10.2015.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - услуге сервисирања и  одржавања возила можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


29.10.2015.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - лабораторијски реагенси можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


23.10.2015.

Измењена конкурсна документација - лабораториски материјал, стакло и хемикалије:

Обавестење

Конкурсна документација


21.10.2015.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - лабораторијски материјал, стакло и хемикалије (поновљени поступак за партије бр. 3 и бр. 5) можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


19.08.2015.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - лекови можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


18.08.2015.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - стоматолошки материјал можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


17.07.2015.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности лекова - лабораторијски материјал, стакло и хемикалије можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


01.07.2015.

Преговарачки поступак без објављивања позива - природни гас за грејање

Обавештење

Конкурсна документација


22.06.2015

потребну документацију за јавну набавку мале вредности за санитетски и медицински материјал, дијагностичка и дезинфекциона средства - 2015. г. можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

 


 

 30.04.2015

 

 Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности гориво за возила можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


26.03.2015

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности физичко техничко обезбеђење објекта можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


13.02.2015

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку добара- материјал за одржавање хигијене можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


06.02.2015

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности лекова - раствора можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација


25.01.2015

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку добара- приридни гас за грејање можете преузети са следећег линка:

Позив

Конкурсна документација

 


31.12.2014.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - канцеларијски и штампани материјал можете преузети са следећег линка:

Конкурсна документација

Позив

а за јавну набавку мале вредности - материјал за одржавање хигијене са следећег линка:

Конкурсна документација

Позив


28.08.2014.

 

 

Конкурсна докуменатција

Позив


 

30.07.2014.

 

 

21.07.2014.

Допуна документације за јавну набавку мале вредности - лабораторисјки материјал, стакло и хемикалије:

Допуна конкурсне докуменатције

Обавештење о продужетку рока

Образац понуде

Питања и одговори

Питање и одговор 


10.07.2014.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - лабораторијски материјал, стакло и хемикалије  можете преузети са портала Управе за јавне набавке или са следећег линка:

Документација

Позив за подношење понуда

Допуна конкурсне документације

Питања и одговори


02.07.2014.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - медицински и санитетски материјал, дијагностичка и дезинфекциона средства можете преузети са следећег линка:

 Документација

Због тренутних проблема са сајтом молимо Вас да документацију тражите преко е-маила:

zzzrkg@open.telekom.rs


18.06.2014.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - текуће одржавање и поправка опреме - услуге одржавања возног парка можете преузети са следећег линка:

Документација


09.01.2014.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ОСНОВУ ТЕНДЕРА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Одлука о додели јавне набавке материјала за одржавање чистоће

Одлука о додели јавне набавке за канцеларијски и штампани материјал


24.12.2013

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - физичко и техничко обезбеђење објекта - измењена верзија документа бр 4 можете преузети са следећег линка:

Физичко и техничко обезбеђење објекта - документација за јавну набавку


 

12.12.2013

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - канцеларијски и штампани материјал можете преузети са следећег линка:

Канцеларијски и штампани материјал - документација за јавну набавку

а документацију за јавну набавку мале вредности - материјал за одржавање чистоће са следећег линка

Материјал за одржавање чистоће - документација за јавну набавку


 

06.08.2013.

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку - отворени поступак за набавку ампулиране терапије можете преузети са следећег линка:

Ампулирана терапија - документација за јавну набавку

 

27.06.2013

Поштовани,

потребну документацију за јавну набавку мале вредности - лабораторијски материјал, стакло и хемикалије можете преузети са следећег линка:

Лабораторијски материјал, стакло и хемикалије - документација за јавну набавку


 

26.06.2013

Поштовани,