Изaбрaни лекaр

Шта је изабрани лекар?
Koје су његове дужности?
Због чега је важно изабрати лекара?
Како се врши избор лекара?
 

Изабрани лекар

Сваки грађанин има право и обавезу да изабере лекара који ће се бринути о његовом здравственом стању.
Изабрани лекар је у општој медицини доктор медицине, специјалиста опште медицине или специјалиста медицине рада, гинеколог.
 

 

ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ВАЖНО ИЗАБРАТИ ЛЕКАРА?

Изабрани лекар брине о свим сегментима Вашег  здравља и у редовном контакту је са Вама  .
Код изабраног лекара   прегледи се могу заказати телефоном , чиме   избегавате чекање.

ИЗБОР ЛЕКАРА

Лекар се бира на период од једне календарске године .

Имате право на промену изабраног лекара по истеку календарске године, а у одређеним оправданим случајевима  може и пре истека овога рока.

 

ПОСЕТИТЕ СВОГА ЛЕКАРА
УРАДИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД
ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ НА ВРЕМЕ
 

Превентивни прегледи се обављају бесплатно , о трошку здравственог осигурања.

  

САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОДРАСЛИХ ГРАЂАНА
ПОПУЛАЦИОНА ГРУПА
ВРСТА
САДРЖАЈ
ОБИМ
ОДРАСЛО СТАНОВНИШТВО
(19 и више година)
Превентивни преглед одраслих
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
·   У 20. години једанпут,
·   У 22. години једанпут,
·   Од навршених 23 до навршених 34 године једанпут у пет година,
·   Од навршених 35 година и више једанпут у две године 
Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једанпут у пет година (за мушкарце од навршених 35 до навршених 69 година, а за жене од навршених 45 до навршених 69 година или за жене млађе од 45 година после менопаузе) уколико немају регистрована кардиоваскуларна обољења
Скрининг/ рано откривање дијабетеса типа 2 
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Jеданпут у три године код особа оба пола са навршених 35 година уколико немају регистровано  обољење од дијабетеса
Скрининг/ рано откривање депресије
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једном у три године за особе старије од 18 година
Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једанпут у две године за особе оба пола старости од навршених 50 до навршених 74 година
Ревакцинација против тетануса
Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима.
Једанпут на сваких 10 година (од навршених 30 година), укупно четири

 

САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖЕНА
ПОПУЛАЦИОНА ГРУПА
ВРСТА
САДРЖАЈ
ОБИМ
Жене од навршених 15 година и више
Превентивни гинеколошки преглед
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једанпут годишње
Жене генеративног доба (од навршених 15 до навршених 49 година)
Превентивни преглед у вези са планирањем породице
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једанпут годишње
Жене од навшених 25 до навршених 64 година
Скрининг/ рано откривање рака грлића материце
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једном у три године ако су претходна два негативна
Жене од навршених 50 до навршених 69 година
Скрининг/ рано откривање рака дојке
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једанпут у две године
Труднице, први триместар
Превентивни преглед труднице
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ
Једанпут
Ултразвучни преглед
Утврђивање старости трудноће и стања плода
Једанпут
Труднице, други и трећи триместар
Контролни преглед труднице
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите и СМУ
Четири пута, а код високо ризичних трудноћа према процени гинеколога
Ултразвучни преглед
Одређивање висине фундуса, положаја, величине и стања плода
Три пута, а код високоризичних трудноћа према процени гинеколога
Породиље
Превентивни преглед породиље
Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Једанпут после порођаја након шест до осам недеља. Једанпут након шест месеци од порођаја

 

 

СПИСАК ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА У ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО, КРАГУЈЕВАЦ
 
ОПШТА МЕДИЦИНА
Ред. бр.        Презиме и име лекара
1.      Др Биљана Делић, спец. опште мед.
2.      Др Нада Антонијевић, спец. опште мед.
3.      Др Нада Марковић, спец. опште мед.
4.      Др Мирјана Маринковић, спец. опште мед.
5.      Др Љиљана Ђурић, спец. опште мед.
6.      Др Дубравка Бован, спец. мед. рада
7.      Др Гордана Бошковић, спец. мед. рада
8.      Др Лела Дунић, спец. мед. рада
9.      Др Весна Ђорђевић, спец. мед. рада
10.   Др Љиљана Симовић Томовић, доктор мед.
11.   Мр. сци. Биљана Вељковић, спец. опште мед.
12. Др Иван Милошевић, спец. опште мед.
13. Др Светлана Петровић Павић, доктор медицине
 
ГИНЕКОЛОГИЈА
Ред. бр.Презиме и име лекара
1.      Др Татјана Миљковић, спец. гинекологије и акушер.
2.      Др Александар Марачић, спец. гинекологије и акушер.
3.      Др Јован Петровић, спец. гинекологије и акушер.
 
  
 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА "ФИЛИП КЉАЈИЋ"
Ред. бр.Презиме и име лекара
1.      Др Мирослава Благојевић, спец. мед. рада
2.      Др Емилија Драгојевић, спец. мед. рада
3.      Др Јасмина Ивошевић Јевтић, спец. опште мед.
4.      Др Наташа Марковић, доктор мед.
5.      Прим др Љиљана Миленковић, спец. опште мед.
6.      Др Нада Стојановић, спец. опште мед.
7.     Др Ана Младићевић, спец. опште мед.
 
 
АМБУЛАНТА "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"
Ред. бр.Презиме и име лекара
1.      Др Весна Димитријевић, спец. мед. рада