Историјaт зaводa

- ЗАВОД је основан је 1958. године, као здравствена станица, да би 1979. г. прерастао у Диспанзер за медицину рада. Након осам година Диспанзер добија статус самосталног Завода за медицину рада, а 1988. године удружује се у ЗАСТАВУ и постаје ЗАСТАВА-ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА. Под садашњим називом “ЗАСТАВА-ЗЗЗР” д.о.о., послује од априла 1993. г.

- Од средине децембра 2015. г. Завод је у својини Репубике Србије 100% а активности на решавању  статуса ЗАВОДА, као државне здравствене установе , су у току.